ณ บริษัท ฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้โฮเต็ลส์ จำกัด เราตระหนักดีว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด เรามุ่งมั่นลงทุนกับบุคลากรของเรา เราภูมิใจนำเสนอทีมงานซึ่งทำงานกับเรามายาวนาน ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย
และมาจากหลายรุ่นอายุ​ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟัง

  • ฉลองความสำเร็จร่วมกัน

    ​​โรงแรมเพนนินซูลาเป็นแบรนด์โรงแรมหรูแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ทุกโรงแรมในเครือได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมระดับห้าดาวโดย Forbs Travel Guide เกียรติประวัติอันโดดเด่นนี้ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในโรงแรมทั้ง 10 แห่งของเราเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรของเราผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงนี้ เราทุกคนร่วมกันฉลองความสำเร็จในฐานะสมาชิกครอบครัวเดียวกัน

  • มุ่งสู่อนาคต​

    เราภูมิใจที่ได้ริเริ่มโครงการสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทที่มีชื่อว่า WorkPlace2025 ​ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานของเราให้ทันสมัยด้วยความร่วมมือร่วมใจจากคณะทำงานที่มีความหลากหลาย
    เรายังภูมิใจที่จะนำเสนอว่าถึงขณะนี้มีหลายโครงการและหลายแนวคิดที่น่าตื่นเต้นได้ถูกริเริ่มขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งเราเองมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ลุล่วงในที่สุด 
    หลายโครงการและหลายกลยุทธ์ของเรานั้น มุ่งเน้นสร้างบุคลากร ความสามารถที่สำคัญและพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรในฝันของทุกคน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน​

ในฐานะบริษัทที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า150ปี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการทำธุรกิจตระกูลคาดูรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเสมือนเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง
เราเชื่อว่าความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทนั้นมีความเชื่อมโยงกับความสำเร็จของเมืองและชุมชนต่างๆที่เราอยู่อาศัยและทำงาน เราได้ปลูกฝังจิตสำนึกและ
การยอมรับในแนวคิดนี้ภายในองค์กรของเรา และมุ่งหวังให้พนักงานของเรามีความตระหนักและให้ถือความสำคัญในประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติการทั้งหมดของเรา เราเชื่อว่าความหรูหราอย่างยั่งยืนที่แท้จริงคือความสามารถในการมอบทางเลือกที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าโดยไม่ลดคุณภาพสินค้าและบริการ กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 ฝ่ายซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จในธุรกิจได้แก่ ลูกค้าของเรา บุคลากรของเรา และชุมชนของเรา
บุคลากรของเราคือหัวใจของบริษัท แรงผลักดันและความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราและค่านิยมที่เรายึดมั่น เรามีความภูมิใจในการพัฒนาบุคลากรของเราด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นแรงผลักดันวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ และการให้การสนับสนุนของเราจะส่งเสริมให้พวกเขาบรรลุศักยภาพขั้นสูงสุด ค่านิยมของเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่เติบโตมาด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันดีและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เรามีทั้งความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรายืนหยัดต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง นี่คือจิตวิญญาณในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา​

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคนเก่งของเรา

ท่านจะไม่พลาดการติดต่อด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายของเรา! เพียงใส่อีเมลของท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและบริษัทจะแจ้งข่าวสารกิจกรรมและโอกาสในการทำงานในอนาคตที่ตรงกับความสนใจของท่านอย่างสม่ำเสมอ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคนเก่งของเรา

ท่านจะไม่พลาดการติดต่อด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายของเรา! เพียงใส่อีเมลของท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและบริษัทจะแจ้งข่าวสารกิจกรรมและโอกาสในการทำงานในอนาคตที่ตรงกับความสนใจของท่านอย่างสม่ำเสมอ