จากการนำโดยสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงและการสนับสนุนจากสำนักงานประจำภูมิภาคต่างๆ ทีมงานของเราได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเชื่อใจ และความเป็นอยู่ที่ดี
บริษัทให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติการและเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้แก่บริษัทในเครือฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้โฮเต็ลส์จำกัด ในหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กิจการองค์กร 
ความรับผิดชอบค่อสังคมและความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การเงิน การวิจัยและเทคโนโลยี การเช่าเชิงการค้า การออกแบบโครงการและการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาพนักงานผู้มีความสามารถ

ส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงานในบริษัท

ส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงานในบริษัท

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคนเก่งของเรา

ท่านจะไม่พลาดการติดต่อด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายของเรา! เพียงใส่อีเมลของท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและบริษัทจะแจ้งข่าวสารกิจกรรมและโอกาสในการทำงานในอนาคตที่ตรงกับความสนใจของท่านอย่างสม่ำเสมอ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคนเก่งของเรา

ท่านจะไม่พลาดการติดต่อด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายของเรา! เพียงใส่อีเมลของท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและบริษัทจะแจ้งข่าวสารกิจกรรมและโอกาสในการทำงานในอนาคตที่ตรงกับความสนใจของท่านอย่างสม่ำเสมอ